Unimedica d.o.o. Novi Banovci (dalje: Unimedica ili mi) je poslovni sistem u okviru kojeg su uspostavljeni i primenjuju se visoki standardi poslovnog upravljanja i transparentnog poslovanja, a koji podrazumevaju odgovorno, zakonito i etički utemeljeno ponašanje, uključujući i poštovanje privatnosti i zaštite ličnih podataka.

Vodeći se navedenim standardima, Unimedica kao vođa obrade u okviru poslovnog sistema prikuplja i obrađuje lične podatke zakonito, pošteno i transparentno prema važećim propisima i preduzimajući primerene tehničke i organizacione mere usmerene ka zaštiti ličnih podataka od neovlašćenog pristupa i zloupotrebe.

Unimedica je svesno da je zaštita ličnih podataka važna našim korisnicima i ispitanicima. Stoga želimo da vam pokažemo koje lične podatke prikupljamo, kako upravljamo njima i kako brinemo o njihovoj zaštiti.

Svrhe, obim i pravni osnov obrade

Lični podaci se prikupljaju u posebne, izričite i zakonite svrhe, u nužnom obimu te se obrađuju na način koji je u skladu s tim svrhama.

Unimedica će prikupljati i obrađivati lične podatke samo u slučajevima kada je to propisima dozvoljeno:

  • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obaveza;
  • kad je ispitanik dao odobrenje za obradu svojih ličnih podataka;
  • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se preduzele radnje na zahtev ispitanika pre sklapanja ugovora;
  • obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili drugog fizičkog lica;
  • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa firme.

Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka

Lični podaci su informacije koje vas identifikuju neposredno ili posredno, poput vašeg imena, imejla, broja telefona, IP adrese ili poštanske adrese.

Unimedica ne prikuplja vaše lične podatke ukoliko vi izričito ne predate takve podatke (npr. upitom za određeni proizvod ili uslugu, zaključivanjem ugovora ili zahtevom za određene radnje pre zaključivanja ugovora, uključivanjem u programe lojalnosti, prilikom prijave na elektronski njuzleter, učestvovanja u anketama, konkursima i nagradnim igrama, naručivanju uzoraka ili brošura, molbama za donacije, kao i prilikom traženja informacija, predajom biografije ili otvorene ponude ili prijavom na konkurse za otvorena radna mesta, kao i zapošljavanjem u našem društvu…).

Vaše lične podatke prikupljamo, čuvamo, koristimo ili prenosimo u obimu – sadržajnom i vremenskom – koji je potreban u određenom slučaju, npr. kako bismo odgovorili na vaše upite, ispunili vaše zahteve, informisali o našim  proizvodima, rezultatima konkursa ili nagradne igre, izvršili ugovornu obavezu ili neophodne radnje pre zaključivanja ugovora, ili izvršili druge naše zakonske ili pravne obaveze. Iz tih razloga, Unimedica ponekad treba da prenese lične podatke spoljnim pružaocima usluga za daljnu obradu. Pružaoci usluge mogu se, na primer, angažovati u kontekstu usluga kol-centra, slanja robe, distribucije reklamnog materijala ili za organizovanje i sprovođenje nagradnih igara. Unimedica zahteva od tih strana prihvatanje važećih pravnih propisa, poštovanje naših uputstava, te usklađenost sa našim internim pravilima o zaštiti ličnih podataka, kao i zahtevima za primenom adekvatnih organizacionih i tehničkih mera zaštite. Iz istih razloga, ponekad će vaši lični podaci morati da budu preneseni i u druge države EU ili izvan EU, pri čemu Unimedica brine da taj prenos bude u svemu u skladu sa zakonom i uz primenu svih raspoloživih i primerenih mera zaštite ličnih podataka.

Unimedica garantuje da vaše lične podatke nikome neće prodavati, te da neće prosleđivati ili pozajmljivati vaše lične podatke trećoj strani, ukoliko to nije potrebno kako bi se ispunila određena svrha za koju ste nam iste dali, odnosno garantuje da vaši podaci neće biti dani bilo kojem neovlašćenom primaocu.

Moguće je da vaše lične podatke moramo da dostavimo nadležnom telu javne vlasti ukoliko to nalaže zakon ili drugi obavezujući  propis.

Prikupljeni podaci će se čuvati onoliko dugo koliko je potrebno, s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni, odnosno u roku u skladu sa važećim propisima.

Korišćenje ličnih podataka u reklamne i marketinške svrhe

Kad se vaši lični podaci koriste u reklamne i marketinške svrhe u skladu sa važećim zakonskim propisima iz područja zaštite ličnih podataka, vaši podaci će biti sačuvani i korišćeni u te svrhe, npr. za slanje njuzletera, uzoraka proizvoda, poziva za učestvovanje na konkursima i u nagradnim igrama, putem imejla ili pošte ili drugog komunikacionog kanala koji ste prihvatili.

Ako će se vaši lični podaci koristiti u svrhe slanja individualnih (vama) prilagođenih reklama i promocija kroz stvaranja i održavanja korisničkog profila, o tome ćete unapred, dakle pre slanja takvih reklama i promocija, biti obavešteni, te ćemo pre ovakve obrade ličnih podataka svakako zatražiti od vas poseban, izričit i informisani pristanak. 

Vaše podatke ćemo po potrebi koristiti za analizu i poboljšanje efikasnosti naših internet usluga, oglašavanja, marketinga, istraživanja tržišta i prodajnih napora, kroz ankete ili upite druge vrste, ili na način koji će osigurati da se vaši lični podaci anonimiziraju, tj. ne mogu povezati s licem.

Ostvarivanje prava ispitanika

U bilo kojem trenutku možete od nas da zatražite informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađujemo ili da zatražite ispravak istih, možete da zahtevate prestanak korišćenja ili brisanje svojih ličnih podataka ili povlačenje odobrenja u sve ili samo neke svrhe (osim kada to nije moguće, npr. ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada lični podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prenos podataka drugom vođi obrade pod zakonskim uslovima ili izvršiti odjavu primanja naših informativnih i promotivnih materijala.

Takođe, možete i da uložite prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje zasnivamo na postojanju našeg legitimnog interesa, a svakako kada ih koristimo za potrebe direktnog marketinga.

S naše strane, u maksimalno mogućoj i razumnoj meri vodićemo računa da su vaši lični podaci koje ste nam stavili na raspolaganje ispravno evidentirani, ali je odgovornost za tačnost istih na vama i molimo vas da ih redovno i pravovremeno ažurirate, odnosno dostavite nam zahtev za promenu ili ispravak.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, možete da se obratite na imejl adresu info@unimedica.rs ili adresu sedišta, koje su navedene na veb-stranici ili prema uputstvu na dostavljenim promotivnim materijalima.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahteva uložićemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i sprečimo neautorizovanu obradu ličnih podataka.

Po primanju vaših zahteva traženu aktivnost ćemo sprovesti u određenom roku, a najkasnije u roku od 30 dana od primanja, pa ćemo vas o istom po potrebi i i obavestiti, sve prema zakonu. 

Deca

Po pravilu, ne prikupljamo podatke o deci. Ako se uverimo da su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili zakonskih staratelja, izbrisaćemo ih u najkraćem mogućem roku. Pritom, vodićemo se instrukcijama  koje smo dobili od vas kao roditelja ili zakonskog staratelja.

Ukoliko za neku svrhu ipak prikupljamo podatke o deci u uzrastu u kome je prema važećim zakonima potreban pristanak roditelja za obradu njihovih ličnih podataka, o tome ćemo dati odgovarajuću informaciju i primenićemo razumne mere kako bismo utvrdili da deca imaju pristanak roditelja ili zakonskog staratelja.

Sigurnost podataka

Implementirali smo tehničke i organizacione mere kako bismo sprečili gubitak vaših podataka, izmenu, krađu ili pristup neovlašćene treće strane, odnosno bilo kakvu neovlašćenu obradu. Pristup vašim ličnim podacima ograničen je samo na one zaposlene kojima su te informacije nužne  u pružanju naših usluga, odnosno rešavanju vašeg upita. Kontinuirano edukujemo naše zaposlene o važnosti poverljivosti podataka i čuvanju privatnosti i zaštiti vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za predmetnu obradu i ne čuvamo ih dalje nego što je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

Na našoj veb-stranici moćand ćete ponekad da pronađete linkove na druge veb-stranice ili portale, a možemo da vam ponudimo i funkcije društvenih mreža koje omogućavaju deljenje ličnih podataka na društvenim mrežama. Naša preporuka je da se svakako prethodno upoznate s pravilima o zaštiti ličnih podataka tih portala ili društvenih mreža ili trećih lica, kao i preduzetim merama sigurnosti istih, jer se ona mogu razlikovati od ovih pravila i naših preduzetih mera, a za šta mi ne možemo da budemo odgovorni.

Ograničenje odgovornosti

Iako preduzimamo dostupne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite ličnih podataka od slučajne ili namerne zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćene promene ili dostupa, ne možemo da garantujemo da neki od ličnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih pravila privatnosti.

Do najveće mere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim licima slučajnim otkrivanjem ličnih podataka.

Budući da nemamo kontrolu nad ličnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa ili korišćenja drugih portala, odnosno neposredno trećim licima (npr. kod učestvovanja u sponzorisanim aktivnostima), do najveće mere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati vama ili trećim licima zbog dostavljanja ličnih podataka.

Ažuriranje i izmene

Zadržavamo pravo izmene ili ažuriranja delova ovih pravila u svakom trenutku i bez prethodne najave. Posetite našu veb-stranicu s vremena na vreme kako biste bili upoznati s izmenama ili ažuriranjem Pravila. Naznačandćemo datum početka primene aktuelne verzije Pravila.

Ova pravila su zadnji put izmenjena 31. 8. 2019. godine.

Unimedica d.o.o. 2019. Sva prava zadržana.